Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, vårkorn och havre

11c. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2017, spring barley and oats

 

Område

Vårkorn

Havre

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 027

101

621

3 621

107

440

Uppsala

4 452

101

1 535

4 197

108

740

Södermanlands

4 449

102

1 000

4 271

109

862

Östergötlands

5 102

103

1 438

4 399

106

920

Jönköpings

3 709

104

396

3 815

103

408

Kronobergs

3 809

103

288

4 044

102

326

Kalmar

4 194

102

978

3 736

102

412

Gotlands

4 300

102

1 047

3 619

105

299

Blekinge

4 595

101

433

4 275

100

159

Skåne

5 839

101

3 981

5 205

103

1 079

Hallands

4 967

101

1 071

4 642

101

792

Västra Götalands

4 683

102

2 165

4 561

106

2 911

Värmlands

3 765

104

595

3 874

114

612

Örebro

4 614

101

930

4 625

104

932

Västmanlands

4 471

101

1 021

4 494

108

955

Dalarnas

3 547

103

425

3 762

107

332

Gävleborgs

3 080

103

489

3 091

106

290

Västernorrlands

2 544

103

247

..

..

..

Jämtlands

2 891

104

197

..

..

..

Västerbottens

2 638

101

400

2 154

101

130

Norrbottens

2 361

102

330

2 414

101

128

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 921

100

3 607

5 260

101

1 323

Götalands mellanbygder

4 784

102

3 113

4 263

105

852

Götalands n slättbygder

5 052

102

2 909

4 808

107

2 972

Svealands slättbygder

4 440

102

5 334

4 376

108

4 166

Götalands skogsbygder

3 980

103

2 084

3 824

104

1 979

M Sveriges skogsbygder

3 541

103

1 012

3 639

107

963

Nedre Norrland

2 973

104

880

2 745

104

299

Övre Norrland

2 536

101

748

2 241

101

246

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

4 671

102

19 890

4 364

106

12 974

2016

4 565

102

19 765

4 234

106

12 984

2015

4 475

102

19 903

4 183

107

13 275

2014

4 420

102

20 098

4 185

107

13 627

2013

4 368

102

20 163

4 134

107

13 911

2012 3)

4 382

102

12 268

4 141

106

8 297


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) År 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.