Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2017, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

4 031

1 224

3 441

1 055

Uppsala

..

..

4 499

2 970

3 755

1 734

Södermanlands

..

..

4 419

1 945

3 799

1 966

Östergötlands

5 977

232

4 990

2 913

3 992

2 176

Jönköpings

..

..

3 732

969

3 869

928

Kronobergs

..

..

3 834

614

4 194

695

Kalmar

5 589

739

3 916

1 973

3 474

904

Gotlands

5 053

762

4 134

2 072

3 269

665

Blekinge

5 171

114

4 703

893

4 084

407

Skåne

6 418

1 044

5 885

7 891

4 841

2 549

Hallands

..

..

5 138

2 119

4 554

1 621

Västra Götalands

5 588

337

4 869

4 632

4 372

6 657

Värmlands

..

..

3 658

1 359

3 268

1 559

Örebro

..

..

4 687

1 914

4 564

2 032

Västmanlands

..

..

4 533

2 142

4 098

2 206

Dalarnas

..

..

3 461

988

3 416

810

Gävleborgs

..

..

3 098

1 119

3 165

742

Västernorrlands

..

..

2 624

631

2 402

116

Jämtlands

..

..

2 930

678

3 025

81

Västerbottens

..

..

2 899

909

1 934

295

Norrbottens

..

..

2 617

659

2 829

194

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 377

785

5 964

7 011

5 057

2 875

Götalands mellanbygder

5 551

1855

4 745

6 210

3 810

2 007

Götalands n slättbygder

5 796

539

5 045

6 000

4 540

6 907

Svealands slättbygder

..

..

4 457

10 682

4 020

9 604

Götalands skogsbygder

5 874

213

4 074

4 466

3 737

4 379

M Sveriges skogsbygder

..

..

3 431

2 418

3 358

2 397

Nedre Norrland

..

..

3 078

2 230

2 817

767

Övre Norrland

..

..

2 729

1 649

2 249

503

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

5 849

3 547

4 726

40 666

4 128

29 472

2016

5 773

3 302

4 621

40 737

4 032

29 956

2015

5 658

3 190

4 503

40 979

3 988

30 651

2014

5 518

3 097

4 400

41 475

3 933

31 343

2013

5 470

3 002

4 306

41 375

3 901

31 663

2012

5 387

2 797

4 298

41 336

3 949

31 883


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.