Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, rågvete och blandsäd

11d. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2017, triticale and mixed grain

 

Område

Rågvete 1)

Blandsäd

Tioårsmedelvärde

Antal företag 3)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 3)

kg/ha

konv/ord 2)

kg/ha

konv/ord 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 144

104

110

..

..

..

Uppsala

5 302

108

116

3 758

114

69

Södermanlands

5 108

103

313

..

..

..

Östergötlands

5 851

105

667

3 626

113

121

Jönköpings

4 569

104

113

3 551

106

119

Kronobergs

4 416

103

133

..

..

..

Kalmar

5 165

101

560

..

..

..

Gotlands

5 029

103

527

..

..

..

Blekinge

5 148

101

188

..

..

..

Skåne

6 029

104

521

..

..

..

Hallands

5 811

101

440

..

..

..

Västra Götalands

5 367

107

700

3 928

113

376

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

5 360

106

162

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 102

103

587

..

..

..

Götalands mellanbygder

5 427

102

1 210

4 189

113

72

Götalands n slättbygder

5 720

106

1 117

4 218

118

346

Svealands slättbygder

5 240

106

820

3 808

119

284

Götalands skogsbygder

4 883

104

836

3 458

108

428

M Sveriges skogsbygder

4 958

105

206

3 000

114

94

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

1 997

98

62

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

5 487

104

4 753

3 712

113

1 331

2016

5 384

104

5 201

3 609

113

1 410

2015

5 306

104

5 524

3 619

114

1 589

2014

5 206

104

6 002

3 669

113

1 673

2013

5 143

103

6 456

3 635

113

1 607

2012 4)

5 043

103

3 504

3 599

114

946


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) För åren 2007–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för 2015 och 2016 utgörs av höstrågvete.

2) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

3) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

4) År 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.