Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, höstraps och vårraps

11e. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2017, winter rape and spring rape

 

Område

Höstraps

Vårraps

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 603

101

207

1 843

100

344

Uppsala

2 669

102

269

2 079

100

790

Södermanlands

2 870

101

372

1 932

100

540

Östergötlands

3 201

102

975

1 813

100

523

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

3 622

101

612

..

..

..

Gotlands

3 114

101

713

2 031

102

255

Blekinge

3 628

101

198

..

..

..

Skåne

3 619

100

3 152

1 903

100

185

Hallands

3 128

101

398

..

..

..

Västra Götalands

2 998

105

1 069

1 876

101

758

Värmlands

..

..

..

1 734

102

165

Örebro

2 879

101

169

2 072

100

429

Västmanlands

..

..

..

1 938

100

549

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 640

100

2 618

1 982

100

246

Götalands mellanbygder

3 427

101

2 168

2 049

102

364

Götalands n slättbygder

3 084

103

1 874

1 879

100

1 056

Svealands slättbygder

2 738

102

1 136

1 969

100

2 766

Götalands skogsbygder

3 132

102

464

1 723

102

375

M Sveriges skogsbygder

2 954

104

109

1 950

102

194

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

3 387

101

8 063

1 952

101

5 170

2016

3 407

101

7 975

1 911

101

5 106

2015

3 345

101

7 786

1 892

101

5 873

2014

3 311

101

7 433

1 919

101

6 281

2013

3 289

101

7 457

1 922

101

6 038

2012 3)

3 259

101

5 016

1 877

101

3 514


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) År 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.