Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, oljelin och ärter

11g. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2017, oil flax and peas

 

Område

Oljelin

Ärter

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

2 823

104

186

Uppsala

1 582

101

120

3 054

106

505

Södermanlands

1 649

99

162

2 860

105

252

Östergötlands

1 878

100

598

3 550

103

535

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

3 667

101

255

Gotlands

..

..

..

3 661

102

327

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

3 674

103

212

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

1 559

106

241

3 076

109

419

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

3 155

102

237

Västmanlands

..

..

..

2 703

107

248

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

3 788

102

184

Götalands mellanbygder

..

..

..

3 656

102

631

Götalands n slättbygder

1 798

102

735

3 375

106

784

Svealands slättbygder

1 569

100

425

2 933

106

1 505

Götalands skogsbygder

..

..

..

3 004

109

140

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

2 615

109

119

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

1 724

101

1 291

3 214

106

3 188

2016

1 654

102

1 360

3 081

106

2 957

2015

1 614

102

1 407

3 000

106

3 373

2014

1 652

102

1 364

3 017

107

3 296

2013

1 658

104

1 347

3 023

107

3 587

2012 3)

1 596

102

1 060

2 911

107

1 959


Anm. Vattenhalt: Oljelin 9,0 % och ärter 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) År 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.