Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017 majs och åkerbönor

11h. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2017, grain maize and field beans

 

Område

Majs

Åkerbönor

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

3 563

108

271

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

6 534

100

197

3 781

115

155

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

3 606

113

502

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 754

101

184

3 650

105

180

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

..

..

Götalands n slättbygder

..

..

..

3 600

112

694

Svealands slättbygder

..

..

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

6 560

101

270

3 447

112

1 381

2016 3)

6 725

101

185

3 293

95

 

1 043

2015 3)

6 695

101

181

3 190

101

974

2014 3)

6 521

101

170

3 480

110

743

2013 3)

6 580

101

153

3 247

113

596

2012 3)

6 496

95

157

3 069

116

457


Anm. Vattenhalt: Majs 14,0 % och åkerbönor 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2012–2016 för majs och åren 2012–2014 för åkerbönor har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.