Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, slåttervall första skörd och återväxt

11i. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2017, temporary grasses first cut and regrowth

 

Område

Första skörd

Återväxt

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 672

107

123

986

109

107

Uppsala

3 455

106

170

2 027

103

137

Södermanlands

3 408

104

169

2 099

102

123

Östergötlands

3 454

107

230

2 775

117

204

Jönköpings

3 291

101

263

2 313

101

244

Kronobergs

3 261

100

144

2 328

103

146

Kalmar

3 484

103

254

2 630

105

241

Gotlands

4 025

104

165

2 714

104

151

Blekinge

3 822

100

96

2 214

98

75

Skåne

3 879

103

535

2 703

103

483

Hallands

3 467

101

242

3 580

103

217

Västra Götalands

3 436

107

598

2 766

107

533

Värmlands

3 124

102

201

1 213

97

141

Örebro

3 633

108

115

..

..

..

Västmanlands

3 841

108

89

..

..

..

Dalarnas

3 319

98

131

..

..

..

Gävleborgs

3 315

100

170

1 543

105

119

Västernorrlands

3 280

101

153

1 139

112

115

Jämtlands

3 340

101

89

..

..

..

Västerbottens

2 784

98

245

1 484

107

187

Norrbottens

2 943

102

117

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 901

101

355

3 575

102

304

Götalands mellanbygder

4 049

104

536

2 840

103

538

Götalands n slättbygder

3 608

108

437

3 415

112

411

Svealands slättbygder

3 655

106

741

1 776

101

572

Götalands skogsbygder

3 366

103

1 303

2 409

106

1 156

M Sveriges skogsbygder

3 198

102

408

1 255

93

337

Nedre Norrland

3 332

103

406

1 308

110

362

Övre Norrland

2 871

100

399

1 342

104

330

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

3 470

104

4 291

2 235

107

3 491

2016

3 414

104

4 238

2 164

107

3 473

2015

3 414

105

4 238

2 077

109

3 260

2014

3 406

106

4 260

2 033

110

3 250

2013

3 453

110

4 254

2 037

101

3 134

2012 3)

3 329

108

2 685

2 178

108

1 849


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) År 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.