Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11j. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2017, slåttervall totalt

11j. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2017, temporary grasses total

 

Område

Total slåttervall

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

4 792

107

145

Uppsala

5 450

105

188

Södermanlands

5 473

103

169

Östergötlands

6 195

112

238

Jönköpings

5 564

101

308

Kronobergs

5 689

102

155

Kalmar

6 170

103

277

Gotlands

6 721

104

179

Blekinge

6 112

99

106

Skåne

6 529

103

589

Hallands

7 035

102

264

Västra Götalands

6 147

108

632

Värmlands

4 305

101

192

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

4 579

94

144

Gävleborgs

4 874

102

177

Västernorrlands

4 481

104

154

Jämtlands

4 437

105

88

Västerbottens

4 250

101

254

Norrbottens

4 140

101

115

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 410

102

388

Götalands mellanbygder

6 806

103

570

Götalands n slättbygder

7 061

111

471

Svealands slättbygder

5 405

105

813

Götalands skogsbygder

5 687

104

1 413

M Sveriges skogsbygder

4 469

99

361

Nedre Norrland

4 654

104

457

Övre Norrland

4 214

102

413

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2017

5 662

105

4 565

2016

5 530

105

4 517

2015

5 455

107

4 460

2014

5 407

107

4 430

2013

5 458

106

4 422

2012 3)

5 475

106

2 922


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) År 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.