Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, spannmål

1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2017, cereals

 

Område

Rågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4 860

258

2 832

133

Uppsala

4 899

298

3 352

284

Södermanlands

5 079

709

3 216

288

Östergötlands

5 575

1 577

2 996

425

Jönköpings

4 251

389

3 380

362

Kronobergs

4 427

367

3 136

143

Kalmar

5 053

1 096

3 115

224

Gotlands

5 080

1 065

2 932

90

Blekinge

5 053

387

..

..

Skåne

5 956

1 103

3 593

203

Hallands

6 080

956

3 969

162

Västra Götalands

5 130

2 033

3 399

1 318

Värmlands

4 432

343

2 360

189

Örebro

5 397

360

3 161

144

Västmanlands

4 802

207

2 244

139

Dalarnas

..

..

2 742

98

Gävleborgs

..

..

2 702

172

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

2 095

130

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 150

1 272

4 067

172

Götalands mellanbygder

5 498

2 565

3 630

286

Götalands n slättbygder

5 510

2 807

3 409

1 126

Svealands slättbygder

5 074

2 010

3 179

1 033

Götalands skogsbygder

4 783

2 061

3 126

1 291

M Sveriges skogsbygder

4 762

493

2 607

411

Nedre Norrland

..

..

2 385

259

Övre Norrland

..

..

2 333

184

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

5 441

11 306

3 249

4 807

2016

5 348

11 593

3 220

4 907

2015

5 228

11 647

3 215

4 980

2014

5 111

11 649

3 216

5 090

2013

5 057

12 184

3 159

5 190

2012

4 981

11 724

3 214

4 903


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) För åren 2002–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för 2015 och 2016 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.