Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2017, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 064

298

1 884

707

Uppsala

2 225

382

2 015

1 463

Södermanlands

2 915

545

1 930

990

Östergötlands

3 268

1 961

1 642

1 012

Jönköpings

3 261

103

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 982

1 001

1 781

132

Gotlands

3 360

1 128

2 105

505

Blekinge

3 971

300

1 951

115

Skåne

3 906

5 628

1 768

640

Hallands

3 163

658

1 898

407

Västra Götalands

2 974

2 326

1 755

1 658

Värmlands

..

..

1 689

297

Örebro

2 690

281

1 905

826

Västmanlands

..

..

1 836

1 074

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 941

4 707

1 866

701

Götalands mellanbygder

3 689

3 546

1 950

812

Götalands n slättbygder

3 098

3 905

1 708

2 216

Svealands slättbygder

2 796

1 789

1 906

5 244

Götalands skogsbygder

3 405

895

1 639

712

M Sveriges skogsbygder

2 945

209

1 829

342

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

3 594

15 061

1 833

10 037

2016

3 642

14 203

1 834

10 214

2015

3 608

13 396

1 849

10 385

2014

3 578

12 640

1 890

10 602

2013

3 592

12 001

1 928

9 901

2012

3 551

11 281

1 983

9 311


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.