Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, oljeväxter

2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2017, oilseed crops

 

Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

2 057

89

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

1 071

290

Värmlands

..

..

1 034

191

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

1 375

283

Gävleborgs

..

..

1 501

143

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

Götalands n slättbygder

..

..

1 131

281

Svealands slättbygder

1 784

379

1 041

667

Götalands skogsbygder

..

..

1 025

156

M Sveriges skogsbygder

..

..

1 133

469

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

1 637

498

1 135

1 846

2016

1 698

503

1 164

2 136

2015

1 752

522

1 195

2 329

2014

1 852

524

1 246

2 753

2013

1 902

567

1 266

2 903

2012

1 932

570

1 308

3 134


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.