Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2017, ärter och oljelin

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2017, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 782

387

1 942

109

Uppsala

3 022

1 176

1 840

224

Södermanlands

2 693

731

1 952

289

Östergötlands

3 324

1 494

2 039

1 133

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 800

539

..

..

Gotlands

3 929

688

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

3 352

726

..

..

Hallands

2 965

235

..

..

Västra Götalands

2 893

1 127

1 803

399

Värmlands

2 363

265

..

..

Örebro

3 286

534

1 944

137

Västmanlands

2 565

696

..

..

Dalarnas

2 347

180

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 516

633

1 785

85

Götalands mellanbygder

3 661

1470

1 800

85

Götalands n slättbygder

3 197

2241

1 992

1 420

Svealands slättbygder

2 865

3678

1 849

907

Götalands skogsbygder

2 980

448

..

..

M Sveriges skogsbygder

2 274

506

1 765

99

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

3 042

9 010

1 945

2 682

2016

2 947

9 133

1 896

2 469

2015

2 838

9 094

1 941

2 673

2014

2 778

9 421

1 922

3 065

2013

2 732

9 042

1 828

2 405

2012

2 766

8 643

1 863

2 244


Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.