Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5a. Standard yield for yield survey districts in 2017, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

4 761

699

4 212

234

4 423

88

0112

4 688

363

3 756

112

..

..

0321*

5 936

1 231

4 468

562

6 032

230

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

5 379

686

3 339

205

..

..

0431*

5 424

433

4 760

215

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

5 544

1 142

4 313

630

6 132

147

0312

5 039

192

4 439

145

..

..

0321*

5 936

1 231

4 468

562

6 032

230

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

5 746

791

4 537

707

..

..

1922*

4 660

268

4 015

282

..

..

2121*

4 644

155

4 506

146

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

5 562

735

3 911

188

..

..

0421*

5 379

686

3 339

205

..

..

0422*

5 976

754

4 686

429

4 995

163

0431*

5 424

433

4 760

215

..

..

0521*

5 229

227

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

5 654

73

..

..

..

..

0512

5 394

154

..

..

..

..

0513

7 481

1 237

5 541

287

6 808

456

0514

6 409

1 239

3 955

360

6 212

286

0515

6 172

1 116

3 753

251

..

..

0521*

5 229

227

..

..

..

..

0821*

4 413

341

3 806

79

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

5 752

196

..

..

..

..

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

5 391

177

4 973

158

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

6 892

1 054

4 228

227

5 925

162

0812

5 763

247

..

..

..

..

0813

6 143

180

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

4 413

341

3 806

79

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

4 873

342

3 744

105

3 072

76

0912

6 009

1 042

4 574

567

5 104

175

0913

5 105

189

4 451

110

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

6 751

639

5 988

294

..

..

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

6 898

277

4 651

113

5 185

226

1112

7 117

188

..

..

6 314

110

1121

8 188

893

5 984

193

6 882

217

1122

7 457

364

..

..

7 094

106

1123

6 942

688

5 363

305

6 573

108

1124*

5 981

66

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

8 200

983

4 506

175

7 432

247

1212

7 707

619

3 956

142

7 545

128

1213

6 852

289

..

..

6 683

178

1214

7 944

766

5 421

296

7 066

236

1215

7 024

793

3 456

150

7 512

383

1216

7 861

1 043

5 338

412

6 923

222

1221

..

..

..

..

..

..

1222

7 166

330

4 187

72

6 608

109

1321*

7 054

534

5 057

308

..

..

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

5 981

66

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

6 319

500

5 085

370

..

..

1321*

7 054

534

5 057

308

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

6 544

214

4 583

152

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

6 544

214

4 583

152

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

5 068

123

..

..

..

..

1421

5 207

114

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

5 754

467

4 017

147

..

..

1521

..

..

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

1612

5 572

219

4 754

112

..

..

1613

5 344

92

..

..

..

..

1614

4 817

286

..

..

..

..

1615

5 742

436

2 883

152

4 425

94

1616

5 572

592

3 755

280

4 771

73

1617

6 052

74

..

..

..

..

1621

5 862

457

3 010

130

5 580

187

1622

6 649

1 184

3 998

213

5 665

252

1623

6 310

849

3 465

220

4 905

185

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

5 152

303

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

5 888

179

4 377

152

..

..

1712

4 976

80

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

5 152

303

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

5 701

107

4 123

102

..

..

1812

6 469

878

5 243

782

5 796

216

1813

4 711

76

..

..

..

..

1821*

5 191

475

4 245

329

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

5 976

754

4 686

429

4 995

163

0431*

5 424

433

4 760

215

..

..

1821*

5 191

475

4 245

329

..

..

1911

5 549

1 002

4 188

631

..

..

1912

4 347

134

2 908

168

..

..

1921*

5 746

791

4 537

707

..

..

1922*

4 660

268

4 015

282

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

..

..

2011

4 946

430

3 101

369

..

..

2012

..

..

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

..

..

2121*

4 644

155

4 506

146

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.