Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2017

JO 15 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5b. Standard yield for yield survey districts in 2017, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

3 967

517

3 445

459

0112

..

..

3 712

415

3 242

340

0321*

..

..

5 012

1 085

3 624

571

0322*

..

..

2 906

139

2 685

75

0421*

..

..

4 525

537

3 676

569

0431*

..

..

3 747

325

3 494

436

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

4 561

1 099

4 130

591

0312

..

..

3 784

301

2 842

150

0321*

..

..

5 012

1 085

3 624

571

0322*

..

..

2 906

139

2 685

75

1921*

..

..

4 706

1 007

4 435

992

1922*

..

..

3 846

382

3 549

326

2121*

..

..

3 132

440

3 347

357

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

4 369

686

4 101

519

0421*

..

..

4 525

537

3 676

569

0422*

..

..

4 746

535

4 318

554

0431*

..

..

3 747

325

3 494

436

0521*

..

..

3 536

209

3 538

247

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

3 706

107

3 504

68

0512

..

..

3 772

137

3 175

93

0513

..

..

5 962

998

5 883

302

0514

..

..

4 838

788

4 257

564

0515

..

..

4 642

614

4 061

770

0521*

..

..

3 536

209

3 538

247

0821*

..

..

3 167

286

3 170

332

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

3 219

128

3 464

94

0612

..

..

3 966

341

3 979

324

0621*

..

..

4 211

268

4 172

270

0622*

..

..

3 214

246

3 680

229

1322*

..

..

3 700

106

3 160

107

1611*

..

..

4 054

116

3 601

127

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

4 211

268

4 172

270

0622*

..

..

3 214

246

3 680

229

0711

..

..

3 951

385

4 309

482

0731*

..

..

3 607

79

..

..

0831*

..

..

2 849

119

..

..

1131*

..

..

3 656

105

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

6 028

426

4 525

940

3 918

313

0812

5 121

234

3 736

422

..

..

0813

..

..

3 986

217

4 096

177

0814

..

..

3 557

114

2 456

69

0821*

..

..

3 167

286

3 170

332

0831*

..

..

2 849

119

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

4 936

245

3 717

497

3 307

186

0912

5 393

394

4 342

1 220

3 447

341

0913

4 641

113

3 773

355

3 394

138

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

3 607

79

..

..

0831*

..

..

2 849

119

..

..

1011

5 162

110

4 734

838

4 172

379

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

3 607

79

..

..

1111

..

..

5 266

372

..

..

1112

..

..

5 136

273

3 979

139

1121

7 016

192

6 366

883

5 129

172

1122

7 184

107

5 378

462

1 888

84

1123

5 756

151

5 335

659

5 275

422

1124*

..

..

4 332

177

4 223

77

1131*

..

..

3 656

105

..

..

1211

7 385

60

6 684

963

5 444

142

1212

6 306

113

6 087

610

5 310

103

1213

..

..

5 242

309

4 176

75

1214

..

..

6 605

724

4 554

124

1215

..

..

5 099

922

4 530

405

1216

..

..

6 248

947

5 552

415

1221

..

..

4 378

151

..

..

1222

..

..

5 699

360

4 697

143

1321*

..

..

5 257

861

5 095

540

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

..

..

4 332

177

4 223

77

1131*

..

..

3 656

105

..

..

1311

..

..

5 162

874

4 716

672

1321*

..

..

5 257

861

5 095

540

1322*

..

..

3 700

106

3 160

107

1331*

..

..

4 524

306

3 865

361


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

4 524

306

3 865

361

1411

..

..

..

..

3 300

158

1412

..

..

3 944

134

3 610

233

1421

..

..

4 266

93

4 071

191

1511

..

..

4 048

125

3 671

110

1512

..

..

5 029

428

4 506

644

1521

..

..

4 512

99

3 639

154

1522

..

..

3 874

148

3 637

180

1611*

..

..

4 054

116

3 601

127

1612

..

..

4 711

419

4 202

410

1613

..

..

4 300

180

3 486

185

1614

..

..

4 303

230

3 831

372

1615

..

..

5 380

333

4 517

439

1616

..

..

4 514

391

4 042

584

1617

..

..

4 470

104

3 971

146

1621

..

..

4 501

521

4 271

744

1622

..

..

5 532

692

5 441

1 135

1623

..

..

5 249

526

4 932

784

1721*

..

..

..

..

1 821

75

1722*

..

..

4 219

408

3 608

466

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

..

..

3 977

369

3 720

459

1712

..

..

3 115

232

3 247

284

1713

..

..

3 315

153

2 349

127

1721*

..

..

..

..

1 821

75

1722*

..

..

4 219

408

3 608

466

1723*

..

..

2 072

94

2 122

93

1724*

..

..

2 553

89

2 461

89

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

2 072

94

2 122

93

1811

..

..

4 368

193

3 701

235

1812

..

..

5 111

1 059

5 027

1 032

1813

..

..

3 086

139

3 805

158

1821*

..

..

4 147

541

4 341

643

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

4 746

535

4 318

554

0431*

..

..

3 747

325

3 494

436

1821*

..

..

4 147

541

4 341

643

1911

..

..

4 609

975

4 238

961

1912

..

..

3 325

201

3 293

282

1921*

..

..

4 706

1 007

4 435

992

1922*

..

..

3 846

382

3 549

326


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2017, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2017, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

2 553

89

2 461

89

2011

..

..

3 523

786

3 436

683

2012

..

..

3 238

158

3 527

76

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

2 105

160

2 665

113

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

3 109

421

2 822

186

2121*

..

..

3 132

440

3 347

357

2122*

..

..

2 105

160

2 665

113

2221*

..

..

3 114

349

2 397

93

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

2 526

97

..

..

2212

..

..

2 344

299

..

..

2221*

..

..

3 114

349

2 397

93

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

2 957

517

..

..

2312

..

..

2 676

104

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

2 635

231

..

..

2412

..

..

2 898

171

..

..

2413

..

..

3 141

311

2 714

94

2414

..

..

2 651

147

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

2 668

545

2 863

183

2512

..

..

2 149

117

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.