Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, spannmål

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, spannmål

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, spannmål

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, oljeväxter

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, oljeväxter

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, ärter och oljelin

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, potatis och sockerbetor

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, oljeväxter

6b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, oljeväxter

7. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, ärter och oljelin

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, potatis och sockerbetor

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, majs och åkerbönor

10. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

11a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, höstvete och vårvete

11b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, råg och höstkorn

11c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, vårkorn och havre

11d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, rågvete och blandsäd

11e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, höstraps och vårraps

11f. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, höstrybs och vårrybs

11g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, oljelin och ärter

11h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018 majs och åkerbönor

11i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, slåttervall första skörd och återväxt

11j. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, slåttervall totalt