Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5b. Standard yield for yield survey districts in 2018, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

4 054

516

3 470

440

0112

..

..

3 776

413

3 191

326

0321*

..

..

5 095

1 091

3 634

535

0322*

..

..

2 895

141

2 645

83

0421*

..

..

4 638

541

3 715

540

0431*

..

..

3 902

331

3 567

417

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

4 617

1 095

4 201

560

0312

..

..

3 903

298

3 088

149

0321*

..

..

5 095

1 091

3 634

535

0322*

..

..

2 895

141

2 645

83

1921*

..

..

4 817

1 014

4 539

979

1922*

..

..

4 044

376

3 701

319

2121*

..

..

3 277

442

3 488

354

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

4 505

685

4 126

478

0421*

..

..

4 638

541

3 715

540

0422*

..

..

4 909

543

4 268

539

0431*

..

..

3 902

331

3 567

417

0521*

..

..

3 797

198

3 614

240

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

3 896

106

3 623

67

0512

..

..

3 816

125

..

..

0513

..

..

6 233

971

6 090

283

0514

..

..

4 979

770

4 331

536

0515

..

..

4 802

603

4 131

733

0521*

..

..

3 797

198

3 614

240

0821*

..

..

3 368

285

3 254

320

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

3 247

132

3 383

98

0612

..

..

4 149

335

4 158

317

0621*

..

..

4 347

273

4 227

269

0622*

..

..

3 354

250

3 644

232

1322*

..

..

3 757

108

3 236

109

1611*

..

..

4 093

119

3 599

123

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

4 347

273

4 227

269

0622*

..

..

3 354

250

3 644

232

0711

..

..

4 114

389

4 421

484

0731*

..

..

3 781

82

..

..

0831*

..

..

3 456

126

..

..

1131*

..

..

3 748

105

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

6 255

451

4 753

938

4 108

290

0812

5 331

247

4 044

417

..

..

0813

..

..

4 509

211

4 059

174

0814

..

..

3 832

117

2 467

68

0821*

..

..

3 368

285

3 254

320

0831*

..

..

3 456

126

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

5 178

268

3 922

498

3 504

175

0912

5 684

429

4 492

1 195

3 522

332

0913

4 629

118

3 905

357

3 090

119

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

3 781

82

..

..

0831*

..

..

3 456

126

..

..

1011

5 260

126

4 878

826

4 360

352

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

3 781

82

..

..

1111

6 059

75

5 541

368

..

..

1112

..

..

5 193

261

4 163

133

1121

7 035

209

6 657

882

5 113

161

1122

7 257

113

5 628

453

1 446

75

1123

5 866

153

5 585

649

5 327

396

1124*

..

..

4 451

175

4 199

68

1131*

..

..

3 748

105

..

..

1211

7 320

60

6 931

958

5 504

136

1212

6 203

116

6 310

613

4 886

94

1213

..

..

5 406

303

4 119

64

1214

..

..

6 813

718

4 915

115

1215

..

..

5 342

913

4 696

383

1216

..

..

6 437

932

5 619

398

1221

..

..

4 541

152

..

..

1222

..

..

5 930

360

4 952

139

1321*

..

..

5 405

863

5 134

529

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

..

..

4 451

175

4 199

68

1131*

..

..

3 748

105

..

..

1311

..

..

5 274

861

4 840

665

1321*

..

..

5 405

863

5 134

529

1322*

..

..

3 757

108

3 236

109

1331*

..

..

4 601

298

3 919

347


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

4 601

298

3 919

347

1411

..

..

..

..

3 303

157

1412

..

..

3 938

132

3 623

225

1421

..

..

4 267

98

4 045

191

1511

..

..

4 110

123

3 622

97

1512

..

..

5 241

433

4 693

645

1521

..

..

4 700

97

3 680

153

1522

..

..

3 862

151

3 653

182

1611*

..

..

4 093

119

3 599

123

1612

..

..

4 883

422

4 277

403

1613

..

..

4 505

184

3 591

185

1614

..

..

4 540

220

3 914

365

1615

..

..

5 397

339

4 666

443

1616

..

..

4 632

385

4 155

573

1617

..

..

4 395

102

3 649

147

1621

..

..

4 551

518

4 359

733

1622

..

..

5 682

678

5 580

1 116

1623

..

..

5 413

524

5 041

777

1721*

..

..

..

..

2 014

76

1722*

..

..

4 323

399

3 669

467

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

..

..

4 127

374

3 789

462

1712

..

..

3 192

228

3 454

284

1713

..

..

3 489

149

2 457

122

1721*

..

..

..

..

2 014

76

1722*

..

..

4 323

399

3 669

467

1723*

..

..

2 414

100

2 205

101

1724*

..

..

2 651

89

2 728

84

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

2 414

100

2 205

101

1811

..

..

4 523

188

3 857

228

1812

..

..

5 237

1 055

5 033

1 008

1813

..

..

3 099

135

3 833

156

1821*

..

..

4 272

538

4 467

636

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

4 909

543

4 268

539

0431*

..

..

3 902

331

3 567

417

1821*

..

..

4 272

538

4 467

636

1911

..

..

4 747

960

4 292

935

1912

..

..

3 481

194

3 444

276

1921*

..

..

4 817

1 014

4 539

979

1922*

..

..

4 044

376

3 701

319


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

2 651

89

2 728

84

2011

..

..

3 683

795

3 657

700

2012

..

..

3 355

161

3 549

76

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

2 118

157

2 801

110

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

3 154

429

3 018

205

2121*

..

..

3 277

442

3 488

354

2122*

..

..

2 118

157

2 801

110

2221*

..

..

3 142

356

2 352

92

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

2 400

97

..

..

2212

..

..

2 290

299

..

..

2221*

..

..

3 142

356

2 352

92

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

2 994

526

..

..

2312

..

..

2 658

98

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

2 608

238

..

..

2412

..

..

2 867

174

..

..

2413

..

..

3 073

309

2 759

82

2414

..

..

2 596

144

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

2 511

551

2 852

154

2512

..

..

2 015

115

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.