Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5c. Standard yield for yield survey districts in 2018, cereals

 

Område

Höstrågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

4 552

89

..

..

0112

..

..

..

..

0321*

6 057

111

..

..

0322*

..

..

..

..

0421*

4 480

207

..

..

0431*

4 431

152

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

0312

..

..

..

..

0321*

6 057

111

..

..

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

4 799

288

2 892

111

0421*

4 480

207

..

..

0422*

..

..

..

..

0431*

4 431

152

..

..

0521*

5 574

180

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

4 730

113

..

..

0513

6 462

286

..

..

0514

5 920

428

..

..

0515

5 701

447

2 753

95

0521*

5 574

180

..

..

0821*

4 884

199

2 834

95

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

4 841

143

3 670

113

0621*

4 057

104

3 236

89

0622*

4 136

76

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

4 057

104

3 236

89

0622*

4 136

76

..

..

0711

4 689

252

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2003–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för 2015, 2016 och 2017 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, cereals

 

Område

Höstrågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

5 878

485

..

..

0812

4 243

200

..

..

0813

4 885

125

..

..

0814

5 165

60

..

..

0821*

4 884

199

2 834

95

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

4 732

276

..

..

0912

5 745

544

..

..

0913

4 689

187

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

5 262

360

..

..

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

5 918

102

..

..

1112

5 015

97

..

..

1121

..

..

..

..

1122

5 406

73

..

..

1123

6 614

107

..

..

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

..

..

..

..

1212

..

..

..

..

1213

..

..

..

..

1214

..

..

..

..

1215

7 413

179

..

..

1216

..

..

..

..

1221

..

..

..

..

1222

..

..

..

..

1321*

6 504

387

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

6 012

419

..

..

1321*

6 504

387

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2003–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för 2015, 2016 och 2017 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, cereals

 

Område

Höstrågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

4 798

63

..

..

1512

5 384

156

4 478

71

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

..

..

3 971

102

1613

..

..

..

..

1614

5 098

190

2 902

110

1615

4 701

204

2 880

73

1616

4 925

214

3 339

136

1617

..

..

..

..

1621

5 493

204

..

..

1622

5 731

213

..

..

1623

5 829

214

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

5 483

136

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

5 483

136

..

..

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

1812

5 825

177

..

..

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

0431*

4 431

152

..

..

1821*

..

..

..

..

1911

5 599

113

..

..

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2003–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för 2015, 2016 och 2017 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, cereals

 

Område

Höstrågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2003–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för 2015, 2016 och 2017 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.