Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, potatis och sockerbetor

8. Standard yield for yield survey districts in 2018, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

..

..

..

..

0112

..

..

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

..

..

0312

..

..

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

20 950

67

..

..

..

..

2121*

21 353

217

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

..

..

0513

40 581

687

..

..

..

..

0514

47 102

86

..

..

..

..

0515

..

..

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

..

..

..

..

..

..

0621*

30 308

126

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

26 030

98

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

30 308

126

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) För sockerbetor saknas underlag för att beräkna normskördar för skördeområden.

3) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

42 449

187

45 728

345

..

..

0812

..

..

..

..

..

..

0813

..

..

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

..

..

..

..

..

..

0912

30 334

228

..

..

..

..

0913

35 150

239

..

..

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

28 377

85

40 438

575

..

..

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

37 107

573

44 422

656

..

..

1112

41 022

130

43 628

324

..

..

1121

38 674

422

44 110

191

..

..

1122

..

..

..

..

..

..

1123

37 656

211

..

..

..

..

1124*

32 399

98

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

39 742

240

..

..

..

..

1212

46 240

127

..

..

..

..

1213

..

..

33 147

83

..

..

1214

42 348

129

..

..

..

..

1215

40 481

468

..

..

..

..

1216

..

..

..

..

..

..

1221

..

..

..

..

..

..

1222

36 257

556

..

..

..

..

1321*

40 853

780

..

..

..

..

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

32 399

98

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

35 066

279

..

..

..

..

1321*

40 853

780

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) För sockerbetor saknas underlag för att beräkna normskördar för skördeområden.

3) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

..

..

..

..

..

..

1521

..

..

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

26 030

98

..

..

..

..

1612

36 688

205

..

..

..

..

1613

..

..

..

..

..

..

1614

..

..

..

..

..

..

1615

38 338

235

..

..

..

..

1616

..

..

..

..

..

..

1617

..

..

..

..

..

..

1621

34 235

239

..

..

..

..

1622

36 490

166

..

..

..

..

1623

34 803

230

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

..

..

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

28 346

167

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

..

..

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

10 306

122

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

..

..

1812

33 837

334

..

..

..

..

1813

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

1911

..

..

..

..

..

..

1912

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

20 950

67

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) För sockerbetor saknas underlag för att beräkna normskördar för skördeområden.

3) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

10 306

122

..

..

..

..

2011

31 233

342

..

..

..

..

2012

34 059

308

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

22 544

123

..

..

..

..

2121*

21 353

217

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

28 101

141

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

28 101

141

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

18 850

146

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

23 721

208

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

19 885

184

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

15 800

318

..

..

..

..

2512

22 139

147

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) För sockerbetor saknas underlag för att beräkna normskördar för skördeområden.

3) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.