Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, majs och åkerbönor

9. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2018, grain maize and field beans

 

Område

Majs

Åkerbönor

Tioårsmedelvärde

 

Tioårsmedelvärde

 

kg/ha

Antal företag 1)

kg/ha

Antal företag 1)

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

Uppsala

..

..

 

2 808

80

 

Södermanlands

..

..

 

3 000

155

 

Östergötlands

..

..

 

3 364

487

 

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

Kalmar

..

..

 

..

..

 

Gotlands

..

..

 

..

..

 

Blekinge

..

..

 

..

..

 

Skåne

6 644

193

 

3 552

220

 

Hallands

..

..

 

3 358

176

 

Västra Götalands

..

..

 

3 339

986

 

Värmlands

..

..

 

..

..

 

Örebro

..

..

 

..

..

 

Västmanlands

..

..

 

2 977

130

 

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 834

181

 

3 681

259

 

Götalands mellanbygder

..

..

 

..

..

 

Götalands n slättbygder

..

..

 

3 358

1 281

 

Svealands slättbygder

..

..

 

2 856

589

 

Götalands skogsbygder

..

..

 

3 072

267

 

M Sveriges skogsbygder

..

..

 

..

..

 

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2018

6 709

279

 

3 262

2 699

 

2017

6 526

280

 

3 087

3 800

 

2016 2)

6 691

188

 

2 914

1 841

 

2015 2)

6 660

184

 

2 765

1 671

 

2014 2)

6 460

178

 

2 641

1 440

 

2013 2)

6 562

161

 

2 885

1 076

 


Anm. Vattenhalt: Majs 14,0 % och åkerbönor 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

2) Åren 2013–2016 för majs och år 2013 för åkerbönor har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.