Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

10. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2018, temporary grasses first cut, regrowth and total

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Tioårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Tioårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
1, 2)

Tioårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 527

178

902

121

4 497

157

Uppsala

3 227

250

1 960

182

5 097

243

Södermanlands

3 217

250

1 951

198

5 171

238

Östergötlands

3 309

394

2 421

335

5 706

404

Jönköpings

3 254

366

2 379

334

5 567

392

Kronobergs

3 310

189

2 367

182

5 722

206

Kalmar

3 384

323

2 656

284

6 113

339

Gotlands

3 939

245

2 663

220

6 566

257

Blekinge

3 855

113

2 307

99

6 253

125

Skåne

3 844

652

2 733

554

6 551

680

Hallands

3 506

305

3 546

264

7 038

322

Västra Götalands

3 284

1 052

2 681

910

5 846

1 033

Värmlands

3 075

337

1 323

196

4 366

290

Örebro

3 398

194

1 864

131

5 294

171

Västmanlands

3 621

136

1 574

83

5 319

108

Dalarnas

3 467

229

1 613

141

5 109

176

Gävleborgs

3 360

313

1 528

216

4 876

290

Västernorrlands

3 313

240

1 054

161

4 384

194

Jämtlands

3 334

177

..

..

4 301

141

Västerbottens

2 849

326

1 360

227

4 210

279

Norrbottens

2 879

157

..

..

4 105

128

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 841

417

3 626

351

7 422

385

Götalands mellanbygder

3 985

732

2 871

626

6 778

672

Götalands n slättbygder

3 477

689

3 119

568

6 571

638

Svealands slättbygder

3 449

1 058

1 759

730

5 166

880

Götalands skogsbygder

3 278

1 682

2 378

1 444

5 576

1 552

M Sveriges skogsbygder

3 136

617

1 412

363

4 594

516

Nedre Norrland

3 297

671

1 279

483

4 613

504

Övre Norrland

2 863

518

1 271

394

4 134

416

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

3 391

6 392

2 173

5 026

5 540

6 072

2017

3 341

6 175

2 094

4 942

5 400

6 138

2016

3 272

6 002

2 015

4 466

5 256

5 878

2015

3 251

6 067

1 904

4 282

5 118

6 037

2014

3 224

6 115

1 848

4 302

5 041

6 086

2013

3 248

6 142

1 829

4 293

5 047

6 260


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.