Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, höstvete och vårvete

11a. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2018, winter wheat and spring wheat

 

Område

Höstvete

Vårvete

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 409

103

679

4 187

109

211

Uppsala

5 856

102

1 443

4 588

107

845

Södermanlands

5 842

102

1 194

4 614

108

481

Östergötlands

6 807

102

1 974

5 163

114

442

Jönköpings

5 765

105

150

4 324

106

108

Kronobergs

5 123

103

116

4 509

103

173

Kalmar

6 719

101

942

4 661

105

253

Gotlands

5 953

104

828

4 474

103

493

Blekinge

6 908

101

376

6 196

100

167

Skåne

7 932

100

3 876

5 760

104

867

Hallands

6 711

102

635

5 022

104

447

Västra Götalands

6 287

104

2 310

4 542

116

745

Värmlands

5 559

106

279

4 583

115

235

Örebro

6 055

101

752

5 108

104

594

Västmanlands

5 697

104

844

4 629

106

608

Dalarnas

4 938

108

221

3 830

120

140

Gävleborgs

4 671

107

109

3 855

105

241

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 984

100

3 379

5 656

103

1 051

Götalands mellanbygder

6 971

101

2 762

5 051

104

1 020

Götalands n slättbygder

6 613

103

3 784

4 958

118

841

Svealands slättbygder

5 779

103

5 096

4 703

107

2 832

Götalands skogsbygder

5 979

104

1 150

4 318

107

692

M Sveriges skogsbygder

5 374

105

593

4 093

115

395

Nedre Norrland

..

..

..

3 760

103

270

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2018

6 752

102

16 530

4 813

109

7 157

2017

6 632

102

16 295

4 799

109

6 805

2016

6 494

102

16 246

4 727

109

6 442

2015

6 407

102

16 252

4 721

109

6 196

2014

6 321

102

16 627

4 753

109

6 531

2013

6 228

102

17 115

4 753

108

6 044


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.