Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, vårkorn och havre

11c. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2018, spring barley and oats

 

Område

Vårkorn

Havre

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 049

101

623

3 561

106

408

Uppsala

4 499

102

1 553

4 214

109

713

Södermanlands

4 545

102

1 024

4 223

110

797

Östergötlands

5 161

103

1 435

4 399

106

920

Jönköpings

3 812

104

412

3 831

103

413

Kronobergs

3 875

102

293

4 101

103

323

Kalmar

4 347

102

967

3 719

101

390

Gotlands

4 422

103

1 033

3 603

106

275

Blekinge

4 706

101

434

4 410

100

157

Skåne

6 010

101

3 945

5 244

103

987

Hallands

5 067

101

1 056

4 694

101

753

Västra Götalands

4 770

102

2 239

4 609

107

2 862

Värmlands

3 815

104

599

3 839

114

620

Örebro

4 659

102

935

4 623

104

908

Västmanlands

4 525

101

1 005

4 534

108

907

Dalarnas

3 547

103

421

3 808

107

330

Gävleborgs

3 105

104

501

3 166

106

295

Västernorrlands

2 520

104

249

..

..

..

Jämtlands

2 924

103

200

..

..

..

Västerbottens

2 544

101

407

1 957

100

123

Norrbottens

2 168

102

336

2 125

101

126

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 074

100

3 574

5 299

101

1 228

Götalands mellanbygder

4 943

102

3 095

4 335

105

790

Götalands n slättbygder

5 128

102

2 933

4 871

107

2 937

Svealands slättbygder

4 478

102

5 359

4 385

108

3 981

Götalands skogsbygder

4 082

103

2 094

3 810

104

1 932

M Sveriges skogsbygder

3 557

103

1 008

3 649

107

946

Nedre Norrland

3 003

104

900

2 810

105

309

Övre Norrland

2 418

101

758

2 024

101

242

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

4 770

102

19 903

4 391

107

12 530

2017

4 671

102

19 890

4 364

106

12 974

2016

4 565

102

19 765

4 234

106

12 984

2015

4 475

102

19 903

4 183

107

13 275

2014

4 420

102

20 098

4 185

107

13 627

2013

4 368

102

20 163

4 134

107

13 911


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.