Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, rågvete och blandsäd

11d. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2018, triticale and mixed grain

 

Område

Höstrågvete 1)

Blandsäd

Tioårsmedelvärde

Antal företag 3)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 3)

kg/ha

konv/ord 2)

kg/ha

konv/ord 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 054

105

93

..

..

..

Uppsala

5 155

107

115

..

..

..

Södermanlands

5 176

103

295

..

..

..

Östergötlands

5 958

105

620

3 472

111

110

Jönköpings

4 647

104

103

3 649

106

113

Kronobergs

4 399

103

118

..

..

..

Kalmar

5 264

102

529

..

..

..

Gotlands

5 189

103

466

..

..

..

Blekinge

5 351

102

169

..

..

..

Skåne

6 221

103

537

..

..

..

Hallands

5 956

101

413

..

..

..

Västra Götalands

5 488

108

600

3 992

113

355

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

5 265

107

139

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 282

103

582

..

..

..

Götalands mellanbygder

5 622

102

1 169

4 153

112

73

Götalands n slättbygder

5 842

106

987

4 268

118

321

Svealands slättbygder

5 226

106

729

3 822

119

275

Götalands skogsbygder

4 994

104

780

3 519

109

403

M Sveriges skogsbygder

5 046

106

183

3 186

116

95

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

1 897

97

72

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

5 604

104

4 282

3 734

113

1 281

2017

5 487

104

4 753

3 712

113

1 331

2016

5 384

104

5 201

3 609

113

1 410

2015

5 306

104

5 524

3 619

114

1 589

2014

5 206

104

6 002

3 669

113

1 673

2013

5 143

103

6 456

3 635

113

1 607


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) För åren 2008–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för 2015, 2016 och 2017 utgörs av höstrågvete.

2) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

3) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.