Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, höstraps och vårraps

11e. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2018, winter rape and spring rape

 

Område

Höstraps

Vårraps

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 661

101

225

1 854

100

317

Uppsala

2 729

102

328

2 064

100

718

Södermanlands

2 949

101

430

1 882

100

471

Östergötlands

3 185

102

1 012

1 830

100

455

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

3 626

101

641

..

..

..

Gotlands

3 158

101

741

2 027

101

236

Blekinge

3 662

101

213

..

..

..

Skåne

3 684

100

3 276

1 930

100

148

Hallands

3 219

101

419

..

..

..

Västra Götalands

3 085

105

1 088

1 887

101

662

Värmlands

..

..

..

1 703

101

152

Örebro

3 032

102

202

2 109

100

376

Västmanlands

..

..

..

1 965

100

482

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 701

100

2 734

2 001

100

214

Götalands mellanbygder

3 466

101

2 167

2 076

101

336

Götalands n slättbygder

3 118

103

1 928

1 910

100

1 044

Svealands slättbygder

2 817

102

1 351

1 964

100

2 480

Götalands skogsbygder

3 179

103

479

1 722

103

337

M Sveriges skogsbygder

3 011

105

130

2 040

102

173

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

3 439

101

8 574

1 958

101

4 630

2017

3 387

101

8 063

1 952

101

5 170

2016

3 407

101

7 975

1 911

101

5 106

2015

3 345

101

7 786

1 892

101

5 873

2014

3 311

101

7 433

1 919

101

6 281

2013

3 289

101

7 457

1 922

101

6 038


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.