Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2018, oljelin och ärter

11g. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2018, oil flax and peas

 

Område

Oljelin

Ärter

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

2 789

104

212

Uppsala

1 595

100

120

3 057

105

594

Södermanlands

1 635

99

159

2 841

105

273

Östergötlands

1 868

100

611

3 654

102

568

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

3 726

101

249

Gotlands

..

..

..

3 807

102

364

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

3 735

103

255

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

1 595

104

237

3 207

108

417

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

3 137

101

258

Västmanlands

..

..

..

2 724

107

282

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

3 819

102

223

Götalands mellanbygder

..

..

..

3 762

102

667

Götalands n slättbygder

1 815

100

743

3 500

104

829

Svealands slättbygder

1 571

100

428

2 935

105

1 697

Götalands skogsbygder

..

..

..

3 058

108

143

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

2 610

106

134

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

1 730

101

1 305

3 271

105

3 522

2017

1 724

101

1 291

3 214

106

3 188

2016

1 654

102

1 360

3 081

106

2 957

2015

1 614

102

1 407

3 000

106

3 373

2014

1 652

102

1 364

3 017

107

3 296

2013

1 658

104

1 347

3 023

107

3 587


Anm. Vattenhalt: Oljelin 9,0 % och ärter 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.