Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2018, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

4 124

1 226

3 474

1 017

Uppsala

..

..

4 581

2 989

3 823

1 672

Södermanlands

..

..

4 575

1 961

3 822

1 870

Östergötlands

6 288

269

5 186

2 841

4 077

2 070

Jönköpings

..

..

3 852

980

3 902

933

Kronobergs

..

..

4 013

615

4 297

690

Kalmar

5 801

785

4 209

1 957

3 548

862

Gotlands

5 335

825

4 289

2 050

3 217

645

Blekinge

5 269

130

4 852

881

4 298

378

Skåne

6 510

1 088

6 110

7 823

4 959

2 410

Hallands

..

..

5 252

2 103

4 652

1 592

Västra Götalands

5 738

391

4 983

4 610

4 494

6 575

Värmlands

..

..

3 804

1 342

3 429

1 559

Örebro

..

..

4 816

1 896

4 635

1 992

Västmanlands

..

..

4 700

2 098

4 200

2 143

Dalarnas

..

..

3 614

996

3 640

830

Gävleborgs

..

..

3 172

1 133

3 306

745

Västernorrlands

..

..

2 611

635

2 466

110

Jämtlands

..

..

2 962

680

3 069

82

Västerbottens

..

..

2 869

912

1 880

269

Norrbottens

..

..

2 464

663

2 821

162

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 424

837

6 189

6 955

5 183

2 762

Götalands mellanbygder

5 744

1979

4 962

6 148

3 927

1 893

Götalands n slättbygder

5 911

619

5 193

5 925

4 661

6 759

Svealands slättbygder

5 785

173

4 576

10 665

4 107

9 316

Götalands skogsbygder

5 891

240

4 204

4 454

3 776

4 320

M Sveriges skogsbygder

..

..

3 591

2 379

3 511

2 383

Nedre Norrland

..

..

3 112

2 258

2 900

775

Övre Norrland

..

..

2 657

1 659

2 200

457

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

5 985

3 884

4 865

40 443

4 226

28 745

2017

5 849

3 547

4 726

40 666

4 128

29 472

2016

5 773

3 302

4 621

40 737

4 032

29 956

2015

5 658

3 190

4 503

40 979

3 988

30 651

2014

5 518

3 097

4 400

41 475

3 933

31 343

2013

5 470

3 002

4 306

41 375

3 901

31 663


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.