Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, spannmål

1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2018, cereals

 

Område

Höstrågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4 808

253

2 776

122

Uppsala

4 813

296

3 382

268

Södermanlands

5 116

705

3 270

277

Östergötlands

5 717

1 548

2 954

385

Jönköpings

4 336

371

3 422

354

Kronobergs

4 383

357

3 339

132

Kalmar

5 253

1 084

3 249

229

Gotlands

5 203

1 007

3 026

82

Blekinge

5 150

370

..

..

Skåne

6 083

1 132

3 679

199

Hallands

6 119

931

3 953

159

Västra Götalands

5 197

1 952

3 432

1 268

Värmlands

4 268

324

2 507

192

Örebro

5 303

353

3 267

138

Västmanlands

4 825

212

2 300

132

Dalarnas

..

..

2 776

100

Gävleborgs

..

..

2 704

161

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

1 719

144

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 241

1 266

4 163

169

Götalands mellanbygder

5 698

2 486

3 762

284

Götalands n slättbygder

5 611

2 713

3 435

1 062

Svealands slättbygder

5 072

1 987

3 184

990

Götalands skogsbygder

4 892

2 018

3 190

1 249

M Sveriges skogsbygder

4 854

491

2 703

398

Nedre Norrland

..

..

2 356

252

Övre Norrland

..

..

2 237

185

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

5 529

11 056

3 287

4 634

2017

5 441

11 306

3 249

4 807

2016

5 348

11 593

3 220

4 907

2015

5 228

11 647

3 215

4 980

2014

5 111

11 649

3 216

5 090

2013

5 057

12 184

3 159

5 190


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) För åren 2003–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för 2015, 2016 och 2017 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.