Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2018, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 242

347

1 881

690

Uppsala

2 402

485

2 012

1 427

Södermanlands

3 061

628

1 890

964

Östergötlands

3 294

2 022

1 682

965

Jönköpings

3 289

119

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

4 009

1 051

1 762

131

Gotlands

3 397

1 179

2 141

492

Blekinge

3 998

336

1 933

92

Skåne

3 880

5 762

1 816

559

Hallands

3 214

712

1 851

367

Västra Götalands

3 029

2 435

1 762

1 568

Värmlands

..

..

1 676

304

Örebro

2 838

349

1 923

781

Västmanlands

..

..

1 878

1 041

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 920

4 855

1 908

617

Götalands mellanbygder

3 689

3 688

2 027

759

Götalands n slättbygder

3 148

4 046

1 749

2 090

Svealands slättbygder

2 857

2 129

1 905

5 086

Götalands skogsbygder

3 394

958

1 579

697

M Sveriges skogsbygder

3 065

264

1 924

333

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

3 598

15 940

1 851

9 596

2017

3 594

15 061

1 833

10 037

2016

3 642

14 203

1 834

10 214

2015

3 608

13 396

1 849

10 385

2014

3 578

12 640

1 890

10 602

2013

3 592

12 001

1 928

9 901


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.