Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, oljeväxter

2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2018, oilseed crops

 

Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

1 957

104

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

1 005

219

Värmlands

..

..

1 008

170

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

1 389

274

Gävleborgs

..

..

1 622

164

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

Götalands n slättbygder

..

..

..

..

Svealands slättbygder

1 559

362

1 021

499

Götalands skogsbygder

..

..

1 004

130

M Sveriges skogsbygder

..

..

1 151

447

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

1 552

462

1 145

1 578

2017

1 637

498

1 135

1 846

2016

1 698

503

1 164

2 136

2015

1 752

522

1 195

2 329

2014

1 852

524

1 246

2 753

2013

1 902

567

1 266

2 903


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.