Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, ärter och oljelin

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2018, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 819

404

1 915

117

Uppsala

3 068

1 217

1 754

232

Södermanlands

2 754

707

2 011

297

Östergötlands

3 531

1 417

2 021

1 140

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 879

518

..

..

Gotlands

4 058

707

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

3 546

667

..

..

Hallands

2 934

201

..

..

Västra Götalands

3 008

1 083

1 821

399

Värmlands

2 303

250

..

..

Örebro

3 305

534

1 913

146

Västmanlands

2 704

698

1 821

114

Dalarnas

2 357

185

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 615

577

1 682

88

Götalands mellanbygder

3 825

1 441

1 774

82

Götalands n slättbygder

3 364

2 143

1 997

1 425

Svealands slättbygder

2 934

3 704

1 785

934

Götalands skogsbygder

3 052

421

..

..

M Sveriges skogsbygder

2 340

498

1 790

105

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

3 153

8 822

1 917

2 714

2017

3 042

9 010

1 945

2 682

2016

2 947

9 133

1 896

2 469

2015

2 838

9 094

1 941

2 673

2014

2 778

9 421

1 922

3 065

2013

2 732

9 042

1 828

2 405


Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.