Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2018, potatis och sockerbetor

4. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2018, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

18 154

202

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

40 490

924

..

..

..

..

Jönköpings

27 143

157

..

..

..

..

Kronobergs

29 237

87

..

..

..

..

Kalmar

38 574

324

45 395

358

..

..

Gotlands

32 911

515

..

..

..

..

Blekinge

33 219

111

40 447

592

64 388

1 317

Skåne

38 471

3 179

43 927

1 449

67 948

33 454

Hallands

39 274

1 091

..

..

64 408

1 361

Västra Götalands

35 712

1 349

..

..

..

..

Värmlands

28 757

408

..

..

..

..

Örebro

32 889

430

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

32 382

662

..

..

..

..

Gävleborgs

20 587

371

..

..

..

..

Västernorrlands

24 499

229

..

..

..

..

Jämtlands

18 769

185

..

..

..

..

Västerbottens

20 706

482

..

..

..

..

Norrbottens

17 846

469

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

39 485

2 813

45 657

323

..

..

Götalands mellanbygder

36 993

2 145

42 706

1 881

..

..

Götalands n slättbygder

38 200

1 994

..

..

..

..

Svealands slättbygder

29 871

935

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

31 797

718

46 081

216

..

..

M Sveriges skogsbygder

27 876

703

..

..

..

..

Nedre Norrland

28 558

1 064

..

..

..

..

Övre Norrland

19 005

967

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

35 332

11 339

43 091

2 499

68 123

37 818

2017

34 658

11 858

40 490

2 321

66 480

40 618

2016

33 732

12 363

39 744

2 483

64 659

43 376

2015

32 725

12 813

37 947

2 461

62 078

46 573

2014

31 367

13 037

36 517

2 411

59 773

49 517

2013

30 784

13 171

36 797

2 339

57 657

52 668


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) För sockerbetor saknas underlag för att beräkna normskördar för produktionsområden.

3) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.