Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2019, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2019, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 142

1 402

3 824

398

4 160

137

Uppsala

5 547

2 867

4 008

1 727

5 141

422

Södermanlands

5 860

2 421

4 240

1 005

4 651

275

Östergötlands

7 027

4 091

4 349

1 002

6 869

777

Jönköpings

5 767

323

4 300

170

..

..

Kronobergs

5 471

221

4 903

256

..

..

Kalmar

6 801

1 758

3 989

490

5 115

274

Gotlands

5 940

1 624

4 192

898

4 526

311

Blekinge

7 002

681

6 159

311

..

..

Skåne

7 710

7 350

5 084

2 000

6 985

2 346

Hallands

6 707

1 288

4 683

890

4 977

140

Västra Götalands

6 431

5 154

3 858

1 968

5 195

1 063

Värmlands

5 556

647

3 842

513

4 738

103

Örebro

6 220

1 555

4 790

1 232

5 343

258

Västmanlands

5 534

1 838

4 291

1 463

3 916

119

Dalarnas

5 042

460

3 258

457

4 435

110

Gävleborgs

4 615

238

3 988

446

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 776

6 492

4 888

2 241

7 091

1 480

Götalands mellanbygder

6 919

5 163

4 504

1 924

6 540

1 463

Götalands n slättbygder

6 820

7 984

4 078

2 316

5 925

1 673

Svealands slättbygder

5 687

10 413

4 267

6 039

4 529

1 307

Götalands skogsbygder

6 102

2 452

3 977

1 411

5 824

357

M Sveriges skogsbygder

5 177

1 346

3 318

1 000

4 178

254

Nedre Norrland

3 631

149

3 935

422

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

6 762

34 018

4 106

15 438

6 295

6 589

2018

6 754

34 167

4 165

15 061

6 313

6 809

2017

6 593

33 850

4 067

15 060

6 181

6 989

2016

6 471

33 804

3 986

14 740

6 103

7 376

2015

6 346

33 879

3 996

14 581

6 027

7 639

2014

6 270

33 493

4 041

14 521

5 884

7 686


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.