Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, spannmål

5c. Standard yield for yield survey districts in 2019, cereals

 

Område

Höstrågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

4 451

81

..

..

0112

..

..

..

..

0321*

6 100

109

..

..

0322*

..

..

..

..

0421*

4 551

204

..

..

0431*

4 509

139

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

0312

..

..

..

..

0321*

6 100

109

..

..

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

4 682

290

2 797

100

0421*

4 551

204

..

..

0422*

..

..

..

..

0431*

4 509

139

..

..

0521*

5 795

181

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

4 769

100

..

..

0513

6 601

270

..

..

0514

6 161

411

..

..

0515

5 640

436

2 518

88

0521*

5 795

181

..

..

0821*

5 030

197

2 767

83

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

4 887

130

3 706

100

0621*

4 016

83

3 271

82

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

4 016

83

3 271

82

0622*

..

..

..

..

0711

4 751

222

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2004–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för åren 2015–2018 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, cereals

 

Område

Höstrågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

5 912

475

..

..

0812

4 222

182

..

..

0813

4 861

125

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

5 030

197

2 767

83

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

4 665

265

..

..

0912

5 759

506

..

..

0913

4 792

176

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

5 256

336

..

..

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

5 899

100

..

..

1112

5 125

86

..

..

1121

..

..

..

..

1122

5 297

67

..

..

1123

6 577

101

..

..

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

..

..

..

..

1212

..

..

..

..

1213

..

..

..

..

1214

..

..

..

..

1215

7 334

184

..

..

1216

..

..

..

..

1221

..

..

..

..

1222

..

..

..

..

1321*

6 464

364

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

5 848

396

..

..

1321*

6 464

364

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2004–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för åren 2015–2018 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, cereals

 

Område

Höstrågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

5 387

137

4 284

69

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

..

..

4 034

93

1613

..

..

..

..

1614

5 105

173

2 835

104

1615

4 710

194

2 659

70

1616

5 029

203

3 236

125

1617

..

..

..

..

1621

5 531

191

..

..

1622

5 683

196

..

..

1623

5 936

203

4 390

65

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

1812

5 848

165

..

..

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

0431*

4 509

139

..

..

1821*

..

..

..

..

1911

5 391

109

..

..

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2004–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för åren 2015–2018 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, cereals

 

Område

Höstrågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2004–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för åren 2015–2018 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.