Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2019, majs och åkerbönor

9. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2019, grain maize and field beans

 

Område

Majs

Åkerbönor

Tioårsmedelvärde

 

Tioårsmedelvärde

 

kg/ha

Antal företag 1)

kg/ha

Antal företag 1)

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

Uppsala

..

..

 

2 758

82

 

Södermanlands

..

..

 

2 817

171

 

Östergötlands

..

..

 

3 317

513

 

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

Kalmar

..

..

 

..

..

 

Gotlands

..

..

 

..

..

 

Blekinge

..

..

 

..

..

 

Skåne

6 530

200

 

3 552

220

 

Hallands

..

..

 

3 358

176

 

Västra Götalands

..

..

 

3 339

986

 

Värmlands

..

..

 

..

..

 

Örebro

..

..

 

..

..

 

Västmanlands

..

..

 

2 977

130

 

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 673

186

 

3 678

270

 

Götalands mellanbygder

..

..

 

..

..

 

Götalands n slättbygder

..

..

 

3 358

1 281

 

Svealands slättbygder

..

..

 

2 856

589

 

Götalands skogsbygder

..

..

 

3 040

280

 

M Sveriges skogsbygder

..

..

 

..

..

 

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2019

6 599

288

 

3 262

2 699

 

2018

6 709

279

 

3 262

2 699

 

2017

6 526

280

 

3 087

3 800

 

2016 2)

6 691

188

 

2 914

1 841

 

2015 2)

6 660

184

 

2 765

1 671

 

2014 2)

6 460

178

 

2 641

1 440

 


Anm. Vattenhalt: Majs 14,0 % och åkerbönor 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

2) Åren 2014–2016 har resultaten för majs beräknats som femårsmedelvärden.