Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2019, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

10. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2019, temporary grasses first cut, regrowth and total

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Tioårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Tioårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
1, 2)

Tioårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 824

187

742

127

3 520

153

Uppsala

2 624

248

1 672

215

4 185

227

Södermanlands

2 686

250

1 721

220

4 335

260

Östergötlands

2 773

415

2 001

353

4 764

404

Jönköpings

2 735

405

1 929

324

4 654

423

Kronobergs

2 796

201

1 820

195

4 653

217

Kalmar

2 866

347

2 212

290

5 105

339

Gotlands

3 275

264

2 169

241

5 414

275

Blekinge

3 243

106

1 888

99

5 162

115

Skåne

3 210

652

2 260

579

5 470

680

Hallands

2 956

344

2 937

276

5 877

322

Västra Götalands

2 743

1 123

2 169

972

4 880

1 008

Värmlands

2 501

323

1 074

218

3 552

259

Örebro

2 808

195

1 615

151

4 446

178

Västmanlands

2 949

140

1 435

102

4 459

121

Dalarnas

2 822

219

1 297

156

4 109

169

Gävleborgs

2 779

303

1 317

240

4 040

264

Västernorrlands

2 767

240

962

171

3 661

194

Jämtlands

2 723

169

..

..

3 537

128

Västerbottens

2 317

334

1 196

268

3 485

302

Norrbottens

2 413

177

1 119

141

3 556

133

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 207

417

2 973

371

6 197

385

Götalands mellanbygder

3 326

768

2 344

633

5 654

663

Götalands n slättbygder

2 907

745

2 526

577

5 434

628

Svealands slättbygder

2 844

1 082

1 493

840

4 282

857

Götalands skogsbygder

2 737

1 682

1 939

1 557

4 656

1 552

M Sveriges skogsbygder

2 608

613

1 200

429

3 790

478

Nedre Norrland

2 753

671

1 109

535

3 852

504

Övre Norrland

2 371

544

1 122

427

3 465

442

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

2 831

6 392

1 795

5 581

4 626

6 072

2018

2 831

6 392

1 814

5 026

4 626

6 072

2017

2 790

6 175

1 748

4 942

4 509

6 138

2016

2 732

6 002

1 683

4 466

4 389

5 878

2015

2 715

6 067

1 590

4 282

4 274

6 037

2014

2 692

6 115

1 543

4 302

4 209

6 086


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 0,0 %, torrsubstanshalt 100,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.