Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2019, höstvete och vårvete

11a. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2019, winter wheat and spring wheat

 

Område

Höstvete

Vårvete

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 232

103

662

4 165

108

217

Uppsala

5 562

102

1 455

4 465

106

884

Södermanlands

5 602

102

1 210

4 572

107

514

Östergötlands

6 712

102

1 933

5 163

114

442

Jönköpings

5 765

105

150

4 235

106

111

Kronobergs

5 126

103

116

4 458

103

169

Kalmar

6 518

102

947

4 629

105

279

Gotlands

5 794

104

843

4 397

103

500

Blekinge

6 770

101

381

6 195

100

167

Skåne

7 800

100

3 847

5 760

104

867

Hallands

6 669

102

638

4 881

104

448

Västra Götalands

6 286

104

2 296

4 542

116

745

Värmlands

5 415

107

286

4 583

115

235

Örebro

5 907

101

762

5 051

104

629

Västmanlands

5 402

104

780

4 591

109

622

Dalarnas

4 677

109

201

3 830

120

140

Gävleborgs

4 446

107

107

3 760

105

238

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 876

100

3 393

5 651

103

1 027

Götalands mellanbygder

6 807

101

2 734

4 997

104

1 038

Götalands n slättbygder

6 572

103

3 743

4 958

118

841

Svealands slättbygder

5 536

103

5 124

4 661

107

2 964

Götalands skogsbygder

5 874

104

1 150

4 201

106

717

M Sveriges skogsbygder

5 249

105

572

4 060

115

391

Nedre Norrland

..

..

..

3 710

103

275

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2019

6 653

102

16 573

4 788

108

7 381

2018

6 752

102

16 530

4 813

109

7 157

2017

6 632

102

16 295

4 799

109

6 805

2016

6 494

102

16 246

4 727

109

6 442

2015

6 407

102

16 252

4 721

109

6 196

2014

6 321

102

16 627

4 753

109

6 531


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.