Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2019, vårkorn och havre

11c. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2019, spring barley and oats

 

Område

Vårkorn

Havre

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 967

101

618

3 531

106

409

Uppsala

4 396

102

1 547

4 135

110

687

Södermanlands

4 414

102

1 019

4 064

110

782

Östergötlands

5 117

103

1 383

4 280

105

856

Jönköpings

3 771

104

420

3 741

103

414

Kronobergs

3 859

102

294

4 064

102

319

Kalmar

4 292

102

952

3 640

102

376

Gotlands

4 335

102

1 014

3 486

105

245

Blekinge

4 706

101

434

4 410

100

157

Skåne

6 010

101

3 945

5 244

103

987

Hallands

5 067

101

1 056

4 643

101

721

Västra Götalands

4 770

102

2 239

4 609

107

2 862

Värmlands

3 755

104

583

3 788

115

594

Örebro

4 556

102

917

4 492

104

915

Västmanlands

4 380

101

1 008

4 381

108

884

Dalarnas

3 472

104

421

3 808

108

330

Gävleborgs

3 025

104

503

3 065

105

286

Västernorrlands

2 430

104

234

..

..

..

Jämtlands

2 940

104

192

..

..

..

Västerbottens

2 600

101

428

1 993

100

117

Norrbottens

2 171

102

335

2 206

101

121

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 074

100

3 574

5 299

101

1 228

Götalands mellanbygder

4 935

102

3 002

4 327

105

716

Götalands n slättbygder

5 128

102

2 933

4 871

107

2 937

Svealands slättbygder

4 376

102

5 311

4 261

108

3 911

Götalands skogsbygder

4 076

103

2 074

3 762

104

1 888

M Sveriges skogsbygder

3 464

103

992

3 627

108

924

Nedre Norrland

2 949

105

875

2 708

105

301

Övre Norrland

2 458

101

781

2 070

100

238

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

4 746

102

19 520

4 374

107

12 131

2018

4 770

102

19 903

4 391

107

12 530

2017

4 671

102

19 890

4 364

106

12 974

2016

4 565

102

19 765

4 234

106

12 984

2015

4 475

102

19 903

4 183

107

13 275

2014

4 420

102

20 098

4 185

107

13 627


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.