Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2019, rågvete och blandsäd

11d. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2019, triticale and mixed grain

 

Område

Höstrågvete 1)

Blandsäd

Tioårsmedelvärde

Antal företag 3)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 3)

kg/ha

konv/ord 2)

kg/ha

konv/ord 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 731

104

81

..

..

..

Uppsala

4 867

108

108

..

..

..

Södermanlands

4 978

104

282

3 626

113

107

Östergötlands

5 766

105

536

3 346

111

121

Jönköpings

4 454

104

90

3 649

106

113

Kronobergs

4 273

103

100

..

..

..

Kalmar

5 091

102

499

..

..

..

Gotlands

4 979

103

425

..

..

..

Blekinge

5 179

102

150

..

..

..

Skåne

6 080

104

508

..

..

..

Hallands

5 855

101

403

..

..

..

Västra Götalands

5 404

108

503

3 976

114

352

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

1 981

100

52

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 185

103

562

..

..

..

Götalands mellanbygder

5 473

102

1 087

4 153

112

73

Götalands n slättbygder

5 714

106

833

4 201

118

299

Svealands slättbygder

4 967

106

659

3 694

119

275

Götalands skogsbygder

4 836

104

726

3 481

108

399

M Sveriges skogsbygder

4 975

108

150

3 143

114

87

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

2 031

98

73

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

5 456

105

4 016

3 729

113

1 334

2018

5 604

104

4 282

3 734

113

1 281

2017

5 487

104

4 753

3 712

113

1 331

2016

5 384

104

5 201

3 609

113

1 410

2015

5 306

104

5 524

3 619

114

1 589

2014

5 206

104

6 002

3 669

113

1 673


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) För åren 2009–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete medan det för åren 2015–2018 utgörs av höstrågvete.

2) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

3) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.