Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2019, slåttervall första skörd och återväxt

11i. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2019, temporary grasses first cut and regrowth

 

Område

Första skörd

Återväxt

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 992

106

136

773

104

113

Uppsala

2 740

104

161

1 750

105

160

Södermanlands

2 769

103

159

1 708

99

153

Östergötlands

2 937

106

239

2 259

113

225

Jönköpings

2 754

101

291

1 969

102

263

Kronobergs

2 817

101

153

1 912

105

159

Kalmar

2 930

102

276

2 289

103

231

Gotlands

3 382

103

183

2 260

104

177

Blekinge

3 212

99

85

1 807

96

79

Skåne

3 312

103

525

2 303

102

507

Hallands

2 971

101

263

2 990

102

230

Västra Götalands

2 901

106

673

2 313

107

647

Värmlands

2 480

99

187

953

89

178

Örebro

3 014

107

109

..

..

..

Västmanlands

3 248

110

95

..

..

..

Dalarnas

2 824

100

132

..

..

..

Gävleborgs

2 762

99

166

1 398

106

165

Västernorrlands

2 810

102

163

1 075

112

151

Jämtlands

2 779

102

92

..

..

..

Västerbottens

2 311

100

257

1 230

103

238

Norrbottens

2 423

100

120

1 119

100

136

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 243

101

356

3 049

103

340

Götalands mellanbygder

3 431

103

544

2 399

102

525

Götalands n slättbygder

3 149

108

465

2 771

110

441

Svealands slättbygder

2 976

105

744

1 463

98

684

Götalands skogsbygder

2 819

103

1 312

2 040

105

1 277

M Sveriges skogsbygder

2 651

102

410

1 101

92

403

Nedre Norrland

2 837

103

405

1 214

109

459

Övre Norrland

2 375

100

418

1 156

103

417

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

2 928

103

4 329

1 895

106

4 097

2018

2 928

103

4 329

1 931

106

3 643

2017

2 897

104

4 291

1 866

107

3 491

2016

2 851

104

4 238

1 807

107

3 473

2015

2 851

105

4 238

1 734

109

3 260

2014

2 844

106

4 260

1 698

110

3 250


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 0,0 %, torrsubstanshalt 100,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.