Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11j. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2019, slåttervall totalt

11j. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2019, temporary grasses total

 

Område

Total slåttervall

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

3 718

106

154

Uppsala

4 407

105

191

Södermanlands

4 412

102

184

Östergötlands

5 198

109

248

Jönköpings

4 711

101

292

Kronobergs

4 785

103

165

Kalmar

5 253

103

271

Gotlands

5 627

104

199

Blekinge

5 038

98

93

Skåne

5 612

103

579

Hallands

5 941

101

265

Västra Götalands

5 223

107

707

Värmlands

3 385

95

196

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

4 012

98

138

Gävleborgs

4 126

102

169

Västernorrlands

3 845

105

164

Jämtlands

3 767

107

91

Västerbottens

3 523

101

286

Norrbottens

3 545

100

125

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 304

102

390

Götalands mellanbygder

5 796

103

604

Götalands n slättbygder

5 950

110

496

Svealands slättbygder

4 350

102

779

Götalands skogsbygder

4 844

104

1 397

M Sveriges skogsbygder

3 756

99

367

Nedre Norrland

4 022

104

474

Övre Norrland

3 503

101

446

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2019

4 827

104

4 610

2018

4 826

104

4 610

2017

4 728

105

4 565

2016

4 618

105

4 517

2015

4 555

107

4 460

2014

4 515

107

4 430


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 0,0 %, torrsubstanshalt 100,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.