Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2019, spannmål

1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2019, cereals

 

Område

Höstrågvete 1)

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4 677

236

2 683

112

Uppsala

4 621

287

3 197

250

Södermanlands

5 042

686

3 142

261

Östergötlands

5 773

1 493

2 781

374

Jönköpings

4 376

336

3 328

332

Kronobergs

4 379

315

3 270

127

Kalmar

5 287

1 058

3 285

216

Gotlands

5 110

949

..

..

Blekinge

5 155

346

..

..

Skåne

6 076

1 103

3 674

194

Hallands

6 047

871

3 963

152

Västra Götalands

5 227

1 811

3 378

1 237

Värmlands

4 112

297

2 436

186

Örebro

5 098

330

3 157

132

Västmanlands

4 748

204

2 187

120

Dalarnas

..

..

2 816

97

Gävleborgs

..

..

2 705

145

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

1 948

119

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 175

1 202

4 240

164

Götalands mellanbygder

5 711

2 370

3 783

272

Götalands n slättbygder

5 652

2 561

3 383

1 028

Svealands slättbygder

4 941

1 897

3 008

937

Götalands skogsbygder

4 954

1 893

3 140

1 199

M Sveriges skogsbygder

4 902

465

2 706

384

Nedre Norrland

..

..

2 308

239

Övre Norrland

..

..

2 292

163

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

5 506

10 469

3 214

4 443

2018

5 529

11 056

3 287

4 634

2017

5 441

11 306

3 249

4 807

2016

5 348

11 593

3 220

4 907

2015

5 228

11 647

3 215

4 980

2014

5 111

11 649

3 216

5 090


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) För åren 2004–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för åren 2015–2018 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.