Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2019, oljeväxter

2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2019, oilseed crops

 

Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

976

164

Värmlands

..

..

969

149

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

1 347

263

Gävleborgs

..

..

1 606

177

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

Götalands n slättbygder

..

..

..

..

Svealands slättbygder

1 460

364

1 024

401

Götalands skogsbygder

..

..

1 027

105

M Sveriges skogsbygder

..

..

1 118

418

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

1 455

468

1 138

1 388

2018

1 552

462

1 145

1 578

2017

1 637

498

1 135

1 846

2016

1 698

503

1 164

2 136

2015

1 752

522

1 195

2 329

2014

1 852

524

1 246

2 753


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.