Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2019, potatis och sockerbetor

4. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2019, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 3)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

17 941

182

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

41 287

884

..

..

..

..

Jönköpings

27 227

143

..

..

..

..

Kronobergs

30 377

77

..

..

..

..

Kalmar

38 964

302

45 699

364

..

..

Gotlands

32 895

492

..

..

..

..

Blekinge

32 973

118

41 148

576

64 485

1 225

Skåne

38 760

3 039

44 286

1 433

68 454

31 402

Hallands

40 246

1 026

..

..

65 105

1 313

Västra Götalands

35 869

1 272

..

..

..

..

Värmlands

29 062

389

..

..

..

..

Örebro

32 732

413

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

33 301

658

..

..

..

..

Gävleborgs

20 050

355

..

..

..

..

Västernorrlands

24 988

222

..

..

..

..

Jämtlands

18 459

183

..

..

..

..

Västerbottens

21 368

473

..

..

..

..

Norrbottens

18 021

451

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

40 035

2 657

46 058

318

68 308

22 207

Götalands mellanbygder

37 202

2 070

43 151

1 860

66 396

9 858

Götalands n slättbygder

38 557

1 899

..

..

..

..

Svealands slättbygder

29 744

884

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

33 194

675

46 668

215

56 399

90

M Sveriges skogsbygder

28 478

678

..

..

..

..

Nedre Norrland

29 195

1 039

..

..

..

..

Övre Norrland

19 383

941

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

35 766

10 843

43 542

2 465

68 660

35 149

2018

35 332

11 339

43 091

2 499

68 123

37 818

2017

34 658

11 858

40 490

2 321

66 480

40 618

2016

33 732

12 363

39 744

2 483

64 659

43 376

2015

32 725

12 813

37 947

2 461

62 078

46 573

2014

31 367

13 037

36 517

2 411

59 773

49 517


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) För sockerbetor saknas underlag för att beräkna normskördar för produktionsområden.

3) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.