Statens Jordbruksverk                                             4                                                      JO 15 SM 2001

 

 

 

 

 

 

Gerda Ländell, SCB, tfn 010-479 68 07, gerda.landell@scb.se
Gunnel Wahlstedt, SCB, tfn 010-479 62 45,
gunnel.wahlstedt@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 12 juni 2020.

URN:NBN:SE:SCB-2020-JO15SM2001_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Kort om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Joakim Stymne, SCB.