Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2020, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal     företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 259

1 384

3 737

396

4 332

127

Uppsala

5 637

2 872

3 960

1 718

5 126

405

Södermanlands

6 001

2 424

4 129

984

4 758

255

Östergötlands

7 181

4 086

4 416

990

6 990

755

Jönköpings

5 889

339

3 795

175

..

..

Kronobergs

5 595

230

4 912

276

..

..

Kalmar

6 888

1 769

3 898

488

5 319

269

Gotlands

6 063

1 652

4 081

925

4 686

310

Blekinge

7 185

691

6 333

314

..

..

Skåne

7 885

7 346

5 206

1 868

7 016

2 386

Hallands

6 797

1 314

4 690

898

5 129

155

Västra Götalands

6 663

5 184

3 974

1 984

5 368

1 117

Värmlands

5 779

663

3 872

534

4 489

96

Örebro

6 383

1 576

4 825

1 197

5 392

236

Västmanlands

5 605

1 852

4 340

1 393

3 905

119

Dalarnas

5 108

491

3 352

468

4 279

110

Gävleborgs

4 723

264

4 046

493

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 927

6 531

4 969

2 148

7 104

1 504

Götalands mellanbygder

7 073

5 196

4 549

1 923

6 592

1 481

Götalands n slättbygder

7 029

8 009

4 191

2 303

6 035

1 698

Svealands slättbygder

5 809

10 444

4 244

5 916

4 583

1 246

Götalands skogsbygder

6 145

2 485

4 034

1 450

5 957

377

M Sveriges skogsbygder

5 276

1 379

3 428

1 015

4 298

253

Nedre Norrland

3 665

178

3 995

469

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2020

6 907

34 240

4 151

15 314

6 361

6 622

2019

6 762

34 018

4 106

15 438

6 295

6 589

2018

6 754

34 167

4 165

15 061

6 313

6 809

2017

6 593

33 850

4 067

15 060

6 181

6 989

2016

6 471

33 804

3 986

14 740

6 103

7 376

2015

6 346

33 879

3 996

14 581

6 027

7 639


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.