Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5c. Standard yield for yield survey districts in 2020, cereals

 

Område

Höstrågvete1

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Stockholms län

 

 

 

 

0111

..

..

..

..

0112

..

..

..

..

0321*

6 101

107

..

..

0322*

..

..

..

..

0421*

4 734

189

..

..

0431*

4 586

134

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

0312

..

..

..

..

0321*

6 101

107

..

..

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

4 748

295

2 697

92

0421*

4 734

189

..

..

0422*

..

..

..

..

0431*

4 586

134

..

..

0521*

6 037

173

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

5 037

94

..

..

0513

6 897

254

..

..

0514

6 355

376

..

..

0515

5 655

426

2 263

78

0521*

6 037

173

..

..

0821*

5 241

190

2 647

74

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

4 899

122

3 887

96

0621*

..

..

3 271

81

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

..

..

3 271

81

0622*

..

..

..

..

0711

4 919

204

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2005–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för åren 2015–2019 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, cereals

 

Område

Höstrågvete1

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Kalmar län

 

 

 

 

0811

5 942

467

..

..

0812

4 242

167

..

..

0813

4 938

127

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

5 241

190

2 647

74

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

4 697

250

..

..

0912

5 803

479

..

..

0913

4 877

159

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

5 369

321

..

..

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

5 973

99

..

..

1112

5 333

83

..

..

1121

..

..

..

..

1122

..

..

..

..

1123

6 612

94

..

..

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

..

..

..

..

1212

..

..

..

..

1213

..

..

..

..

1214

..

..

..

..

1215

7 420

193

..

..

1216

..

..

..

..

1221

..

..

..

..

1222

..

..

..

..

1321*

6 536

343

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

5 899

371

..

..

1321*

6 536

343

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2005–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för åren 2015–2019 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, cereals

 

Område

Höstrågvete1

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

..

..

4 112

72

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

..

..

4 120

91

1613

..

..

..

..

1614

5 283

162

2 940

110

1615

4 848

193

2 622

78

1616

5 176

197

3 320

134

1617

..

..

..

..

1621

5 804

180

..

..

1622

5 784

186

..

..

1623

6 098

196

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

1812

5 920

161

..

..

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

 

 

 

 

0431*

4 586

134

..

..

1821*

..

..

..

..

1911

5 479

109

..

..

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2005–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för åren 2015–2019 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, cereals

 

Område

Höstrågvete1

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) För åren 2005–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete, medan det för åren 2015–2019 utgörs av höstrågvete.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.