Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, oljeväxter

6a. Standard yield for yield survey districts in 2020, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Stockholms län

 

 

 

 

0111

2 367

171

1 707

313

0112

..

..

1 735

141

0321*

2 613

409

2 078

571

0322*

..

..

..

..

0421*

3 194

246

1 409

234

0431*

..

..

1 423

131

Uppsala län

 

 

 

 

0311

2 906

220

1 906

523

0312

..

..

..

..

0321*

2 613

409

2 078

571

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

1 819

429

1922*

..

..

1 964

107

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

2 811

267

..

..

0421*

3 194

246

1 409

234

0422*

..

..

1 842

340

0431*

..

..

1 423

131

0521*

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

0513

3 525

931

2 004

111

0514

2 932

685

1 584

199

0515

2 580

356

1 436

420

0521*

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

3 530

112

..

..

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Kalmar län

 

 

 

 

0811

4 032

821

..

..

0812

3 743

156

..

..

0813

3 215

95

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

3 125

288

..

..

0912

3 533

773

2 304

283

0913

3 115

133

1 643

72

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

3 940

372

..

..

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

3 718

187

..

..

1112

3 866

120

..

..

1121

4 205

731

..

..

1122

3 836

294

..

..

1123

3 139

482

..

..

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

3 960

824

..

..

1212

3 785

501

..

..

1213

3 294

237

..

..

1214

3 684

650

..

..

1215

3 365

718

..

..

1216

3 750

854

..

..

1221

..

..

..

..

1222

3 393

276

..

..

1321*

3 204

397

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

3 399

303

1 693

115

1321*

3 204

397

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

2 252

96


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

2 252

96

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

3 058

231

..

..

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

3 125

205

..

..

1613

..

..

..

..

1614

3 534

164

..

..

1615

3 226

242

..

..

1616

2 760

218

1 836

127

1617

..

..

..

..

1621

2 714

235

1 649

161

1622

3 166

657

1 861

214

1623

3 401

505

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 349

96

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

1 540

131

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 349

96

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

1812

3 159

350

2 041

397

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

1 329

218

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

1 842

340

0431*

..

..

1 423

131

1821*

..

..

1 329

218

1911

..

..

1 946

464

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

1 819

429

1922*

..

..

1 964

107


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.