Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, ärter och oljelin

7. Standard yield for yield survey districts in 2020, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Stockholms län

 

 

 

 

0111

2 340

221

..

..

0112

..

..

..

..

0321*

3 004

566

1 383

157

0322*

..

..

..

..

0421*

2 804

165

..

..

0431*

2 626

106

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

0311

3 116

533

..

..

0312

..

..

..

..

0321*

3 004

566

1 383

157

0322*

..

..

..

..

1921*

2 945

473

..

..

1922*

2 821

107

..

..

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

2 992

192

..

..

0421*

2 804

165

..

..

0422*

2 522

220

..

..

0431*

2 626

106

..

..

0521*

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

0513

4 024

566

1 927

372

0514

3 638

420

1 984

296

0515

2 703

186

1 746

379

0521*

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

..

..

..

..

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

7 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, ärter och oljelin

7 cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Kalmar län

 

 

 

 

0811

3 684

384

..

..

0812

..

..

..

..

0813

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

3 696

136

..

..

0912

3 890

495

..

..

0913

..

..

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

..

..

..

..

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

..

..

..

..

1112

..

..

..

..

1121

..

..

..

..

1122

..

..

..

..

1123

..

..

..

..

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

..

..

..

..

1212

..

..

..

..

1213

..

..

..

..

1214

..

..

..

..

1215

..

..

..

..

1216

..

..

..

..

1221

..

..

..

..

1222

..

..

..

..

1321*

..

..

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

..

..

..

..

1321*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

7 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, ärter och oljelin

7 cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

..

..

..

..

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

..

..

..

..

1613

..

..

..

..

1614

2 231

77

..

..

1615

4 150

105

..

..

1616

2 591

144

..

..

1617

..

..

..

..

1621

2 873

105

..

..

1622

3 116

143

1 405

140

1623

3 607

128

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

1 847

107

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

1 847

107

..

..

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

1812

3 330

317

1 851

104

1813

..

..

..

..

1821*

2 771

177

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

2 522

220

..

..

0431*

2 626

106

..

..

1821*

2 771

177

..

..

1911

2 632

274

..

..

1912

..

..

..

..

1921*

2 945

473

..

..

1922*

2 821

107

..

..


Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

7 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, ärter och oljelin

7 cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal

företag1

Normskörd, kg/ha

Antal

företag)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

2 322

204

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.