Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, potatis

8. Standard yield for yield survey districts in 2020, potatoes

 

Område

Matpotatis1

Potatis för stärkelse

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Stockholms län

 

 

 

 

0111

..

..

..

..

0112

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

0312

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

20 324

57

..

..

2121*

20 547

196

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

0422*

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

0513

41 848

636

..

..

0514

..

..

..

..

0515

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

..

..

..

..

0621*

32 975

108

..

..

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

24 204

83

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

32 975

108

..

..

0622*

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, potatis

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, potatoes

 

Område

Matpotatis1

Potatis för stärkelse

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Kalmar län

 

 

 

 

0811

44 402

166

46 544

355

0812

..

..

..

..

0813

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

..

..

..

..

0912

29 883

215

..

..

0913

37 029

207

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

27 915

91

42 028

545

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

38 119

554

45 780

639

1112

40 597

120

43 987

322

1121

39 457

395

46 499

185

1122

..

..

..

..

1123

38 948

181

..

..

1124*

34 367

78

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

41 348

209

..

..

1212

48 964

114

..

..

1213

..

..

..

..

1214

45 889

104

..

..

1215

41 270

422

37 203

94

1216

..

..

..

..

1221

..

..

..

..

1222

35 035

507

..

..

1321*

42 946

690

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

34 367

78

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

36 283

256

..

..

1321*

42 946

690

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, potatis

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, potatoes

 

Område

Matpotatis1

Potatis för stärkelse

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

..

..

..

..

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

24 204

83

..

..

1612

36 686

183

..

..

1613

..

..

..

..

1614

..

..

..

..

1615

39 340

214

..

..

1616

..

..

..

..

1617

..

..

..

..

1621

35 757

219

..

..

1622

38 281

137

..

..

1623

34 506

203

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

1711

27 200

155

..

..

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

1724*

11 074

104

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

1812

34 298

315

..

..

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

1911

..

..

..

..

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

20 324

57

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, potatis

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2020, potatoes

 

Område

Matpotatis1

Potatis för stärkelse

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Normskörd, kg/ha

Antal

företag2

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

11 074

104

..

..

2011

32 754

343

..

..

2012

36 169

299

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

20 468

117

..

..

2121*

20 547

196

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

29 272

138

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

29 272

138

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

17 973

140

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

24 792

193

..

..

2412

..

..

..

..

2413

20 120

180

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

15 927

305

..

..

2512

22 787

131

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år.. som normskörden baseras på.