Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, majs och åkerbönor

9. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2020, grain maize and field beans

 

Område

Majs

Åkerbönor

Tioårsmedelvärde

 

Tioårsmedelvärde

 

kg/ha

Antal

företag1

kg/ha

Antal

företag1

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

Uppsala

..

..

 

2 666

88

 

Södermanlands

..

..

 

2 672

178

 

Östergötlands

..

..

 

3 301

541

 

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

Kalmar

..

..

 

3 234

60

 

Gotlands

..

..

 

..

..

 

Blekinge

..

..

 

..

..

 

Skåne

6 587

201

 

3 663

258

 

Hallands

..

..

 

3 303

216

 

Västra Götalands

..

..

 

3 351

1 078

 

Värmlands

..

..

 

2 864

99

 

Örebro

..

..

 

3 035

119

 

Västmanlands

..

..

 

3 059

146

 

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 706

192

 

3 688

336

 

Götalands mellanbygder

..

..

 

3 134

164

 

Götalands n slättbygder

..

..

 

3 365

1 384

 

Svealands slättbygder

..

..

 

2 816

637

 

Götalands skogsbygder

..

..

 

3 059

305

 

M Sveriges skogsbygder

..

..

 

..

..

 

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2020

6 669

294

 

3 266

2 970

 

2019

6 599

288

 

3 262

2 699

 

2018

6 709

279

 

3 262

2 699

 

2017

6 526

280

 

3 087

3 800

 

2016 2)

6 691

188

 

2 914

1 841

 

2015 2)

6 660

184

 

2 765

1 671

 


Anm. Vattenhalt: Majs 14,0 % och åkerbönor 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

2) Åren 2015–2016 har resultaten för majs beräknats som femårsmedelvärden.